Underhållsspolning Kvisthamra, Norrtälje v25-33

Publicerat 2022-06-17 10:13

Underhållspolning Norrtälje

Från måndag 20 juni kommer de kommunala avlopps- och dagvattenledningarna i [Ort] att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå vardagar till och med fredag 19 augusti.

Under tiden spolning pågår kan det uppstå ljud från avloppsledningarna. Tänk på att vattenlås och golvbrunnar kan tömmas på vatten, vid eventuell lukt fyll på vatten i avloppen.

Arbetet utförs för att förebygga stopp i avloppsledningarna.