Flytande återvinningscentral, ÅVC-färjan

Återvinningsfärjan besöker inte längre öar sommartid. Men du är välkommen att beställa hämtning av grovavfall i storsäck och att lämna grovavfall på våra återvinningscentraler.

Sedan 2020 har vi inte kunnat erbjuda hämtning av grovavfall med återvinningsfärjan från öar. Anledningen är att omlastning av avfall inte får ske i Rävsnäs hamn på grund av störande buller för de närboende och någon alternativ hamn för omlastning finns inte.

Ny tjänst för grovavfall

Från och med våren 2022 erbjuder vi därför småhusägare i skärgården samma tjänst som vi erbjuder kunder på fastlandet, att mot avgift få grovavfall hämtat i storsäck. Läs mer på länken nedan.

Som privatperson kan du även lämna grovavfall på våra återvinningscentraler. Det är kostnadsfritt.

Senast ändrad: 10 maj 2022