Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny avfallstaxa och VA-taxa gäller från 2022

16 november 2021

Den 15 november 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ny avfallstaxa och VA-taxa som ska börja gälla från 1 januari 2022. Här kan du läsa mer om de nya taxorna.

Två framsidor av dokument där det står Avfallstaxa 2022 och VA-taxa 2022.

Avfallstaxan

I avfallstaxan finns våra avgifter för avfallstjänster som till exempel avfallshämtning, slamtömning och latrinhämtning. För att utveckla avfallshanteringen samt möta upp kommande kostnader som bland annat en markant ökning av bränslepriserna, behöver en generell höjning av taxan ske med 3 procent.

För en normalvilla med enskilt avlopp innebär höjningen totalt för avfallshämtning och slamtömning cirka 120 kronor per år. För en normalvilla ansluten till kommunalt vatten och avlopp höjs avfallstaxan med cirka 70 kronor per år.

Då latrin fortsatt är en svår och resurskrävande avfallstyp behöver avgiften höjas med 10 procent. Ett abonnemang med 10 latrinkärl får därmed en höjning med 372 kronor per år.

Här hittar du avfallstaxan för 2022 i sin helhet

VA-taxan

I VA-taxan finns våra avgifter för vatten- och avloppstjänster för de som redan är anslutna till kommunalt vatten och avlopp och för de som ska ansluta. För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader behöver avgifterna i taxan justeras enligt följande.

Brukningsavgiftens fasta och rörliga avgift höjs med 3 procent vardera.
Brukningsavgift är den löpande avgift kunden betalar för de vatten- och avloppstjänster den får tillgång till.

Anläggningsavgiften höjs med 3 procent.
Anläggningsavgift är den engångsavgift kund betalar vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Här hittar du VA-taxan för 2022 i sin helhet

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.