Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kapellskärs nya reningsverk invigt

11 juni 2021

Den 8 juni invigdes Kapellskärs utbyggda och moderniserade avloppsreningsverk. Det innebär en enorm utökning av reningskapaciteten och främjar såväl kommunens utveckling som miljön.

Ordförande Tommy Lundqvist klipper ett blågult band medan VA-chef Per Hellström och VD Tobias Dahlberg öppnar varsin grind.

Tf. VA-chef Per Hellström, kommunstyrelsens vice ordförande Anders Olander (C), styrelseordförande Tommy Lundqvist och tf vd Tobias Dahlberg.

Styrelsens ordförande Tommy Lundqvist klippte bandet, medan vd Tobias Dahlberg och VA-chef Per Hellström öppnade grindarna.  

– Det finns fantastiska möjligheter i vår stora, fina landsbygds- och skärgårdskommun. VA-utbyggnaden är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen på ett hållbart sätt, säger Tommy Lundqvist.

Nu kan fler ansluta till det kommunala VA-nätet

Ursprungligen var det hamnen som lät bygga verket, men kommunen tog över det 2012 och utbyggnaden har planerats länge.

– Det tar ungefär sju år att bygga ett avloppsreningsverk, säger projektledaren Jyrki Virolainen som visar runt bland de nya maskinerna och olika reningsteknikerna.

Det är mycket som ska klaffa. Verket ska hålla många år och dagens miljökrav innebär stort fokus på provtagning och gränsvärden av olika ämnen. Nu när det nya avloppsreningsverket står klart kan utbyggnaden av kommunalt VA fortsätta. Bland annat Västanvik, Åkerö och Västernäs-Östernäs-Uppnäs står på tur.

Rådmansölandet består av många fritidshusområden och det finns en stor efterfrågan på hus där.

– Under pandemin har vi sett på vattenuttaget att många tillbringar mer tid i sina sommarstugor. Utbyggnaden i verksamhetsområden och i Kapellskär ökar möjligheterna för att flytta ut permanent, säger Per Hellström.

Återvinning och kretslopp

In till verket kommer avloppsvatten från det kommunala spillvattennätet, enskilda avlopp och från fartyg. Det är även förberett för att ta emot slam från öar.

Ut kommer renat vatten till Östersjön och torrslam som transporteras till en biogasanläggning där det också blir en del av produktionen av biogödsel.

Värme som alstras vid reningsprocessen utvinns ur utloppsvattnet och bidrar till att värma upp reningsverket. 

– Verket har provkörts under våren. Nu har det slutbesiktats och vi har godkända värden. Lite intrimning återstår innan vi kan överlämna alla till driften, säger Jyrki Virolainen.

Sju-åtta gånger högre kapacitet

Kapiciteten har sju-åtta-dubblats, från 1 900 personekvivalenter som det så vackert kallas när man försöker skapa ett genomsnitt för hur många personer som verket är dimensionerat för, till hela 15 000. Det finns dessutom möjlighet att dubbla det ytterligare till 30 000 i framtiden, men då krävs nya investeringar och tillstånd.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.